Zwalczanie gryzoni

 

Zabudowania gospodarskie nęcą gryzonie z całej okolicy, a po zwabieniu szkodników dostarczają im ciepła, licznych kryjówek, pokarmu i wody. Od nowoczesnego farmera wymaga się, aby pierwotna produkcja żywności odbywała się w środowisku wolnym od gryzoni. Nadal najskuteczniejszym sposobem walki z myszami i szczurami w zabudowaniach inwentarskich i w ich okolicy jest stosowanie rodentycydów, czyli środków gryzoniobójczych, np. SORKIL G ZIARNO.

SORKIL G ZIARNO jest zatrutym ziarnem pszenicy, ulubionym pokarmem szczurów i mysz. Zawiera 0,005% difenakum. Jest to mocny antykoagulant, który powoduje śmierć gryzoni po 4-5 dniach od pobrania letalnej dawki. Szczury więc nie kojarzą złego samopoczucia ze zjadaniem trutki. Difenakum należy do antykoagulantów II generacji, dlatego skutecznie tępi te gryzonie, które wytworzyły odporność na antykoagulanty I generacji, np. na warfaryna.

Trutkę SORKIL G ZIARNO umieszcza się w karmnikach deratyzacyjnych, np. typu PODŁUŻNY KARMNIK. Do wyboru są też karmniki przeznaczone na szczury i myszy: RATAEGIS - karmnik na szczury, EKSTRA KARMNIK na szczury (RATNZ), RATZ - karmnik na szczury dwuczęściowy, albo tylko na myszy: AEGIS-MUISPANF - karmnik na myszy, a nawet KARMNIK KARTONOWY na myszy.

Eliminację gryzoni lub zapobieganie ich występowaniu w gospodarstwie osiąga się za pomocą urządzeń deratyzacyjnych ustawionych w bariery (pierścienie):

• bariera I - wokół ogrodzenia, jeśli jest ogrodzenie;

• bariera II - wokół zewnętrznej ściany wszystkich budynków gospodarstwa;

• bariera III - wokół wewnętrznej ściany pomieszczeń budynków.

W barierach tych mogą być umieszczane karmniki deratyzacyjne z rodentycydem, np. SORKIL G ZIARNO, łapki na myszy MUISSNAP (żółta), łapki na myszy MIUSF (niebieska) i łapki na szczury RATSNAP, a także pułapki żywołowne na myszy TIP TRAP lub karmniki deratyzacyjne EKSTRA KARMNIK na szczury (RATNZ) z łapką (lub łapkami) w środku.

 

Zwalczanie gryzoni na zewnątrz budynków

 

Bariery na zewnątrz budynków najczęściej tworzą wyżej wymienione karmniki deratyzacyjne, w których wykładana jest trutka na gryzonie (rodentycyd), np. Karmniki chronią trutkę przed wilgocią i kurzem, dostarczają gryzoniom miejsca, gdzie w spokoju mogą pobrać zatruty pokarm, oraz zabezpieczają trutkę przed dostępem dzieci i zwierząt domowych.

Jeśli gryzonie stale przychodzą z otoczenia na teren gospodarstwa, wtedy tworzymy na zewnątrz budynków dwie bariery ochronne przed gryzoniami:

(1) zewnętrzną barierę (pierścień I) ochronną z karmników deratyzacyjnych, biegnącą wzdłuż płotu od wewnątrz ogrodzenia;

(2) drugą barierę (pierścień II) ochronną stanowi bezpośrednie otoczenie wszystkich budynków gospodarstwa, wokół których umieszczonych zostanie kilkanaście lub kilkadziesiąt karmników deratyzacyjnych z rodentycydem SORKIL G ZIARNO.

Karmniki należy ustawić w odległości od 15 do 30 m jeden od drugiego, w zależności od zagrożenia od gryzoni. Wszystkie karmniki deratyzacyjne I i II bariery powinny być zamontowane na stałe do ściany budynku lub do podłoża, a gdy podłoże jest miękkie - do umieszczonych w ziemi płyt chodnikowych o wymiarach 30 cm x 30 cm. Na pokrywie karmniki należy oznaczyć ostrzegającym opisem: „Karmnik Deratyzacyjny. Nie Dotykać. Uwaga! Wyłożona Trutka Na Gryzonie”. Karmniki deratyzacyjne należy następnie ponumerować i ich rozmieszczenie należy nanieść na plan sytuacyjny gospodarstwa. W karmnikach (po zamocowaniu na stałe) umieścić w rynience po 25-30 g SORKIL G ZIARNO.

Trutka SORKIL G ZIARNO może być stosowana luzem lub w saszetkach. Bezpieczniej jest ją używać w saszetkach, które można przytwierdzić (zawiesić) w karmniku za pomocą np. klipsów.

Karmniki w obu barierach pełnić będą podwójną funkcję: będą niszczyć szczury oraz myszy i jednocześnie będą służyć do monitorowania ich aktywności i do oszacowania ich liczebności na podstawie ilości pobranej trutki (szczur wędrowny zjada 28 g pokarmu dziennie, a mysz domowa - 3 g).

Częstotliwość inspekcji i obsługi karmników deratyzacyjnych ustawionych na zewnątrz budynków zależy od aktywności gryzoni, pory roku i rodzaju trutek lub pułapek. Karmniki mogą być przeglądane co tydzień, 2 razy w miesiącu lub 1 raz w miesiącu. Po stwierdzeniu dużej aktywności gryzoni na terenie gospodarstwa (np. w okresie jesiennym i wiosennym) karmniki należy sprawdzać co 2 tygodnie, potem - co 4 tygodnie. Należy dbać o to, aby w karmnikach nigdy nie brakowało trutki SORKIL G ZIARNO.

W czasie każdego przeglądu karmników deratyzacyjnych (jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc!) ocenić należy stan pomieszczeń, budynków i ich otoczenia pod względem sanitarnym. Zwrócić należy uwagę na te aspekty higieny, które sprzyjają gryzoniom i mogą prowadzić do zwiększenia problemu ze szkodnikami.

Karmniki deratyzacyjne należy czyścić podczas każdego ich przeglądu, a gdy w karmniku zostanie znaleziony martwy gryzoń, to po jego usunięciu, należy je zdezynfekować preparatem dezynfekcyjnym.  Martwe gryzonie znalezione w czasie inspekcji należy umieścić w woreczkach foliowych, następnie wywieźć poza teren gospodarstwa i zakopać na terenie nie użytkowanym rolniczo. Miejsce po znalezionym gryzoniu należy zdezynfekować preparatem przeznaczonym do powierzchni, np. Dezynfektol B lub Despadac.

Nory gryzoni, miejsca gniazdowania gryzoni i ich ścieżki, a także inne warunki sprzyjające gryzoniom i innym szkodnikom należy na bieżąco usuwać z całego terenu gospodarstwa. Do trucia gryzoni w norach bardzo przydatny jest preparat SORKIL G ZIARNO, a do odstraszania mysz od budynków gospodarczych - ekologiczną pastę SORKIL MUIS STOP, zawierający repelenty (specjalne oleje). Pastą za pomocą pistoletu silikonowego zakleja się szpary i otwory prowadzące z zewnątrz do wewnątrz budynku, a także otwory w ścianach budynków.

Jeśli zostanie stwierdzona duża aktywność gryzoni w barierze II, wówczas należy rozważyć możliwość zwiększenia liczby karmników deratyzacyjnych w obrębie I bariery (tj. wokół ogrodzenia) lub zmianę ich usytuowania. Rodentycyd SORKIL G ZIARNO należy wykładać w karmnikach w takiej ilości, aby trutka nie została wyjedzona między inspekcjami.

 

Zwalczanie gryzoni wewnątrz budynków

 

W pomieszczeniach budynków magazynowych i inwentarskich najważniejszym szkodnikiem jest mysz domowa. Do jej zwalczania stosuje się następujące sposoby: (a) rozmieszczanie małych karmników (pojemniki) z trutką SORKIL G ZIARNO wzdłuż ścian lub (b) rotacyjne przemieszczanie dużych karmników deratyzacyjnych z produktem SORKIL G ZIARNO.

Mysz żeruje „nerwowo”, w wielu miejscach w ciągu nocy. Nie najada się do syta w jednym miejscu - skubie tu i tam. Dlatego należy umieścić dużo karmników (pojemników) z małą ilością trutki (25-30 g) w wielu miejscach wzdłuż ścian pomieszczenia, np. co 3 m wzdłuż ścian i w przejściach, szczególnie tam, gdzie za pomocą przynęty SORKIL MONITOR stwierdzono wcześniej aktywność szkodnika. Przynęta SORKIL MONITOR jest bardzo atrakcyjna dla gryzoni, a jednocześnie długo zachowuje swoje właściwości w miejscach wilgotnych. Bloczek przynęty można z łatwością umieścić w różnych karmnikach i pułapkach.

W przejściach i na powierzchni podłogi przy wejściu i wyjściu należy zainstalować stałe karmniki deratyzacyjne z SORKIL G ZIARNO (przy zwalczaniu mysz - w odległości 3.0 m, a w przypadku gubienia szczurów - w odległości ok. 15 m jeden od drugiego). Wyłożoną trutkę należy kontrolować co tydzień, a ubytki uzupełniać. Jeśli wyłożenie trutki daje wyniki pozytywne (czyli jest pobór), karmniki należy sprawdzać co 2 tygodnie. Trutkę SORKIL G ZIARNO należy wymienić, jeśli jest zawilgocona, zakurzona, spleśniała lub stęchła.

W pomieszczeniach z małą aktywnością gryzoni, trutkę można wykładać tylko tam, gdzie stwierdzono ich aktywność, ale jednocześnie należy ograniczyć szkodnikom dostęp do pokarmu.

Jeśli nie mamy wystarczającej liczby karmników deratyzacyjnych, wówczas możemy zastosować rotacyjne przemieszczanie kilku karmników RATAEGIS, ROGUAR RATNZ lub RATZ. W każdym karmniku umieszczamy po 0.5 kg trutki SORKIL G ZIARNO i rozstawiamy je wzdłuż ścian i przejść w odległości 30 m jeden od drugiego. Co 3 dni przesuwamy je o odległość 2.5 m, np. zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. W ten sposób każdej mysiej rodzinie podajemy trutkę „pod nos”. Metoda ta nie jest skuteczna tylko tam, gdzie pomieszczenia od dawna są zasiedlone przez liczne gryzonie.

Wewnątrz budynków można zdecydować się na mechaniczne metody zwalczania gryzoni za urządzeń mechanicznych, które są zastawiane w celu schwytania lub uśmiercenia gryzoni. Wyróżnia się następujące rodzaje pułapek: rowy chwytne, naczynia wkopane w ziemię, pułapki kleszczowe, myszołapki i szczurołapki (potrzaski, gilotynki), chwytacze gryzoni (= pułapki żywołowne) i płyty klejowe, np. pułapka klejowa ECO TRAP.

Pułapka klejowa ECO TRAP jest płytą pokrytą nieschnącym i mocnym klejem, który może zatrzymać mysz lub szczura. Pułapka dostarczana jest razem z tunelem, który chroni klej przed wilgocią i kurzem, a jednocześnie zasłania przed wzrokiem osób postronnych złapane gryzonie do momentu ich sprzątnięcia. Pułapki klejowe ECO TRAP ustawiamy w pomieszczeniu wtedy, gdy gryzonie nie reagują na żywołapki lub łapki zatrzaskowe. Umieszcza się je w miejscach przemieszczania gryzoni, zwykle na podłodze przy ścianie.

Nowoczesnym urządzeniem do uśmiercania szkodliwych gryzoni jest Elektroniczna pułapka na myszy i szczury, która humanitarnie zabija prądem elektrycznym o wysokim napięciu i małym natężeniu otrzymanym z 4 baterie R14. W pułapce należy umieścić atrakcyjną przynętę pokarmową (np. kawałek czekolady lub świeżej ryby), po czym ustawia się ją przy ścianie. Gdy mysz lub szczur zostanie zabity w środku pułapki, zielone światełko będzie migotać. Po wyłączeniu urządzenia można wyjąć martwego gryzonia. Elektroniczna pułapka na myszy i szczury nie nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków.

Urządzenia stosowane w metodzie mechanicznej cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników, gdyż dostarczają im niepowtarzalnej satysfakcji z odnoszonych sukcesów w wyłapywaniu szkodników wtedy, gdy oglądają je złapane w pułapce czy łapce.

 

Ładowanie...